Rejestr zmian w biuletynie

14.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na dzień 30.06.2017 roku - na początek pełnienia funkcji: Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Suchecka Ewa
Treść zmiany:
Dodano załącznik"SUCHECKA_E_poczatek_dyr_z_dniem_20170701__korekta_z_dnia_20171010.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na dzień 30.06.2017 roku - na początek pełnienia funkcji: Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Suchecka Ewa
Treść zmiany:
Usunięto załącznikSUCHECKA_E_poczatek_dyr_z_dniem_20170701__korekta_z_dnia_20171010.pdf

12.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Weryfikacja podpisu elektronicznego do Pisma z ePUAPz dnia 12.10.2017r. przekazującego korespondencję ze ŚląskiegoUrządu Wojewódzkiego dotyczącą korekty"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pismo z ePUAP z dnia 12.10.2017r. przekazującekorespondencję ze Śląskiego Urządu Wojewódzkiego dotyczącąkorekty"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Weryfikacja podpisu elektronicznego do Pismaprzewodniego ze Śląskiego Urządu Wojewódzkiego z dnia 12.10.2017r.przekazującego korektę do publikacji w BIP"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podpis elektroniczny do Pisma przewodniego zeŚląskiego Urządu Wojewódzkiego z dnia 12.10.2017r. przekazującegokorektę do publikacji w BIP"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pismo przewodnie ze Śląskiego UrząduWojewódzkiego z dnia 12.10.2017r. przekazujące korektę do publikacjiw BIP"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kopia złożonej Wojewodzie Śląskiemu korektyoświadczenia majątkowego za rok 2016 z dnia 22.09.2017r. (wpływ ŚlUW28.09.2017r.)"

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna