Rejestr zmian w biuletynie

02.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania" - część I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania" - część I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji ”Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, realizowanego w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Małych przy ul. Zagrodowej, stanowiącej własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja / wniosek w sprawie gospodarki odpadami w gminie od 1 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie dotyczące reformy oświaty.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie remontów dróg i ich oświetlenia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek dotyczący refundacji kosztów na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie ujęcia w planach zadań drogowych przebudowy schodów terenowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie remontu drogi bocznej od ul. Wojska Polskiego, oraz interpelacja w sprawie zainstalowania oświetlenia na ul. Wojska Polskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie dotyczące wnioskowanych inwestycji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym tj. od 28.10.2016 r. do 24.11.2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna