Rejestr zmian w biuletynie

04.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - Oferta Pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie wykaszania i regulacji rowów melioracyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr 3/1602-3 w sprawie tablic ogłoszeniowych w sołectwie Kaczyce.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek dotyczący umieszczania interpelacji, wniosków i zapytań.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek dotyczący oznakowania ulic w Marklowicach Górnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek dotyczący montażu lustra drogowego i oznakowania dojazdów do posesji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie wycinki zarośli z pasów dróg gminnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie montażu lustra, "ofosowania" dróg gminnych, tablic ogłoszeniowych, remontów chodników, wynagradzania pracowników obsługi, naniesienia poprawek do projektu planu zagospodarowania przestrzennego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca możliwości zabierania głosu przez osoby nie zaproszone na obrady Rady Gminy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie planowania inwestycyjnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym tj. od 02.09.2016 r. do 29.09.2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z XIX Sesji Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 1 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej w zakresie bieżącej działalności jednostki – dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej w zakresie bieżącej działalności jednostki – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I półrocze 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna