Rejestr zmian w biuletynie

13.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie innych zaświdczeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokonanie zmiany imienia dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja zgonu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpisanie do ksiąg polskich aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna