Rejestr zmian w biuletynie

05.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Nabór wniosków - wymiana kotłów C.O. w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego - zakończenie postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym tj. od 30.06.2017 r. do 31.08.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Gmina Zebrzydowice: Żelazny szlak rowerowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek dotyczący wykonania wycinki krzewów i samosiejek w ciągu dróg powiatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie chodnika wzdłuż DW 937 – ul . Jagiellońskiej i Kochanowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie zamknięcia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kończycach Małych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca rodzaju materiałów, z jakich wykonana jest sieć wodociągowa na terenie Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca montażu barierki przed furtką przedszkola w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie zatrudniania w Urzędzie Gminy Zebrzydowice pracowników w charakterze "pełniących obowiązki"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca ilości spraw sądowych, które odbyły się w sądach powszechnych dotyczących Gminy Zebrzydowice lub jej jednostek pomocniczych oraz publikacji wniosków i interpelacji na stronie BIP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca ilości spraw sądowych, które odbyły się w sądach powszechnych dotyczących Gminy Zebrzydowice lub jej jednostek pomocniczych oraz publikacji wniosków i interpelacji na stronie BIP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie przedstawienia wysokości kwoty przypadającej na mieszkańca gminy z tytułu utrzymania stanowiska Zastępcy Wójta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca zabezpieczenia ujęć wody pitnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca zapytania o termin przedstawienia projektu uchwały dot. zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Zebrzydowice na wymianę kotłów grzewczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca wykonywania remontów cząstkowych dróg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie kąpieliska w Zebrzydowicach i drogi wojewódzkiej 937.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca skarg na działalność Wójta Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek dotyczący refundacji kosztów na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa miejsca do zawracania autobusów przy drodze powiatowej 2624S – ul. Sobieskiego w Kaczycach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna