Rejestr zmian w biuletynie

18.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50 - lecie)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpisanie do ksiąg polskich aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja zgonu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokonanie zmiany imienia dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie innych zaświdczeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół otwarcia ofert - "Nasadzenia i pielęgnacja krzewów i bylin ozdobnych o niskim wzroście na terenie parkingu w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna