Rejestr zmian w biuletynie

26.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca obowiązku oznaczania numerem porządkowym budynków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca obowiązku oznaczania numerem porządkowym budynków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_drzewa.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek_drzewa.zip
Dotyczy dokumentu:
w sprawie informacji za rok budżetowy 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 16 do projektu organizacyjnego Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 5 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany w planie finansowym na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia Aneks nr 13 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2017 w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2017 w zakresie kultury fizycznej i sportu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Rady Sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Przebudowa dachu na budynku przedszkola w Kończycach Małych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Radna - Sikora Jadwiga
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Radny - Wałęga Mariusz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Radna - Stuś-Jarzyna Anna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Radna - Węglorz Janina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Skarbnik Gminy - Klocek Irena
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Piątkowska Beata
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Radny - Budziński Bronisław
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Radny - Gruszczyk Tomasz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Radna - Kawik Gabriela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Radny - Kukla Artur
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Radny - Lose Eugeniusz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Radny - Parchański Wojciech
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Radna - Rychły Grażyna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Radny - Staniek Mirosław
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Zastępca Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Kozak Krzysztof
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Starszy Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kobak Lidia - NIE PRACUJE !!!
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Guz Małgorzata
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Starszy Referent Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Pilawska Magdalena
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Sikora Janusz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Hanzel Joanna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Bonek Dorota
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Wira Zdzisław
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Wira Zdzisław
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WIRA_Z__korekta_z_20170612_wplyw_20170613.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Wawrzyczek Jolanta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Wawrzyczek Jolanta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WAWRZYCZEK_J__korekta_z_20170612_wplyw_20170612.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Podinspektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Śliż Beata
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Podinspektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Śliż Beata
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SLIZ_B__korekta_z_20170608_wplyw_20170613.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SITEK_K__korekta_z_20170613_wplyw_20170613.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KROCZEK_D__korekta_z_20170612_wplyw_20170613.pdf"

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna