Rejestr zmian w biuletynie

25.05.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenie ogólnego schematu procedur kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogólny schemat procedury kontroli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogólny schemat procedury kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa oświetlenia na terenie Gminy Zebrzydowice"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - OGÓLNA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w dniu 19 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w dniu 19 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w dniu 15 lutego 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z XXX Sesji Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 18 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Zebrzydowicach – „Ośrodek Zdrowia”"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zebrzydowice oraz projektu Uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zebrzydowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zebrzydowice oraz projektu Uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zebrzydowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert – organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy” - ROZSTRZYGNIĘCIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert – wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - ROZSTRZYGNIĘCIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Nasadzenia i pielęgnacja krzewów i bylin ozdobnych o niskim wzroście na terenie parkingu w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna