Rejestr zmian w biuletynie

16.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja Starosty Cieszyńskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Starosta Cieszynski.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja Starosty Cieszyńskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół otwarcia ofert -"Uruchomienie sezonowego lodowiska na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
GZWiK - Odpowiedzi na zapytania - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 23 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 22 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogólny schemat procedury kontroli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekt "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2025"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2020"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2025"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz_zglaszania_uwag_przemoc.zip"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2025"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz_zglaszania_uwag_PWR.zip
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2020"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz_zglaszania_uwag_PWR.zip"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2025"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2020"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Gmina Zebrzydowice: Żelazny szlak rowerowy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna