Rejestr zmian w biuletynie

11.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy w dniu 18 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenie ogólnego schematu procedur kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "43_159.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenie ogólnego schematu procedur kontroli
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 43_159.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2025”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenie o przeprowadzeniu konstrukcji społecznych projektu „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2020”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenie ogólnego schematu procedur kontroli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 2 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kaczycach na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 11 do „Projektu Organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie projektu budżetu Gminy Zebrzydowice na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 10 do „Projektu Organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia nr SG.0050.34.8.2017 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 8.03.2017 r. w sprawie stawek czynszu (z późn. zm.)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji do postępowania z dokumentami z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - w okręgu wyborczym nr 27 – Gmina Zebrzydowice o do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - w okręgu wyborczym nr 79 – Gmina Zebrzydowice, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne będących własnością Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 9 do „Projektu Organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do „Projektu Organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę elementów promocyjnych wraz z oznakowaniem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna