Rejestr zmian w biuletynie

20.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Protokół otwarcia ofert - "Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2017"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Kierownika GOPS w Zebrzydowicach o naborze na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH_stan na 2016.12.20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH_stan na 2016.11.21.pdf

19.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Raport z konsultacji społecznych projektu p.n "Nadbudowa budynku socjalanego w Kaczycach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna