Rejestr zmian w biuletynie

14.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekt "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2025"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2020"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2025"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz_zglaszania_uwag_przemoc.zip"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2025"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz_zglaszania_uwag_PWR.zip
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2020"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz_zglaszania_uwag_PWR.zip"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2025"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2020"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Gmina Zebrzydowice: Żelazny szlak rowerowy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna