Rejestr zmian w biuletynie

25.09.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacje podstawowe do katalogu Dostęp do informacji publicznej w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Informacje Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dostęp do informacji publicznej do katalogu Informacje w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacje podstawowe do katalogu Dostęp do informacji publicznej w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Urząd Gminy Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dostęp do informacji publicznej do katalogu Urząd Gminy w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "FORMULARZ WNIOSKU O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (Załącznik nr 2 od zarządzenia Nr SG.0050.114.42.2012 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 17 września 2012 r.)" do dokumentu Informacje nieudostępnione w biuletynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "FORMULARZ WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (Załącznik nr 1 od zarządzenia Nr SG.0050.114.42.2012 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 17 września 2012 r.)" do dokumentu Informacje nieudostępnione w biuletynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ BĘDĄCEJ W POSIADANIU URZĘDU GMINY ZEBRZYDOWICE (Zarządzenie Nr SG.0050.114.42.2012 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 17 września 2012 r)" do dokumentu Informacje nieudostępnione w biuletynie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik "Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej" z dokumentu Informacje nieudostępnione w biuletynie

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ...następna