Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.09.2018 13:42 0050.114.33.2018 w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Programu Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 – 2022 – aktualizacja”
10.09.2018 13:38 0050.113.32.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
03.08.2018 12:39 0050.112.30.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice oraz projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
03.08.2018 12:37 0050.111.30.2018 w sprawie upoważnienia Pani Jadwigi Turowskiej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych
03.08.2018 12:34 0050.109.30.2018 w sprawie upoważnienia Pani Jadwigi Turowskiej – referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, oraz przekazywania informacji o przyznaniu przedmiotowego świadczenia
03.08.2018 12:34 0050.110.30.2018 w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Pilawskiej – podinspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, oraz przekazywania informacji o przyznaniu przedmiotowego świadczenia
03.08.2018 12:31 0050.108.30.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
03.08.2018 12:29 0050.106.29.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wynajęcia
03.08.2018 12:29 0050.107.30.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
03.08.2018 12:27 0050.105.29.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia SG.0050.42.11.2018 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 7.03.2018 w sprawie: stawek czynszu
03.08.2018 12:26 0050.104.29.2018 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
03.08.2018 12:24 0050.103.29.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
03.08.2018 12:22 0050.102.29.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
12.07.2018 11:09 0050.101.28.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
12.07.2018 11:07 0050.99.28.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
12.07.2018 11:07 0050.100.28.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
12.07.2018 11:06 0050.98.27.2018 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Macieiczek-Kupczok – referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, oraz przekazywania informacji o przyznaniu przedmiotowego świadczenia
12.07.2018 11:05 0050.97.27.2018 w sprawie upoważnienia Pani Beaty Śliż – podinspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, oraz przekazywania informacji o przyznaniu przedmiotowego świadczenia
12.07.2018 11:04 0050.96.27.2018 w sprawie upoważnienia Pani Wiolety Stawarczyk – starszego referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, oraz przekazywania informacji o przyznaniu przedmiotowego świadczenia
12.07.2018 11:03 0050.95.27.2018 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 18 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach

1 2 3 4 5 6 następna