Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2017 14:00 0050.114.33.2017 w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 1, 2, 3, 4 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
13.09.2017 13:59 0050.113.33.2017 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
13.09.2017 13:57 0050.112.33.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kaczycach
13.09.2017 13:56 0050.111.33.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Kończycach Małych
13.09.2017 13:53 0050.110.33.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
11.09.2017 13:07 0050.109.32.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
11.09.2017 13:05 0050.108.32.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
11.09.2017 13:02 0050.107.31.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2017 w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
11.09.2017 12:59 0050.106.31.2017 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach
11.09.2017 12:58 0050.105.31.2017 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych
11.09.2017 12:51 0050.104.30.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej w zakresie bieżącej działalności jednostki – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach
11.09.2017 12:49 0050.103.30.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
11.09.2017 12:46 0050.102.30.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
11.09.2017 12:45 0050.101.30.2017 w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I półrocze 2017 r.
11.09.2017 12:44 0050.100.30.2017 w sprawie zmiany harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
11.09.2017 11:23 0050.99.28.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
11.09.2017 11:22 0050.98.28.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
11.09.2017 11:18 0050.97.27.2017 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach – Pani Dorocie Bonek na wykonywanie czynności związanych z realizacją projektu nr 11.01.02-24-047B/16
11.09.2017 11:15 0050.96.27.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
03.08.2017 15:04 0050.95.27.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok

1 2 3 4 5 6 następna