Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.08.2017 15:04 0050.95.27.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
03.08.2017 15:02 0050.94.27.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
03.08.2017 15:01 0050.93.27.2017 w sprawie obniżenia czynszu za wynajem sali widowiskowej w Kończycach Małych przez Panią Monikę Bury
03.08.2017 14:59 0050.92.26.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia, będących własnością Gminy Zebrzydowice
03.08.2017 14:57 0050.91.26.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne będących własnością Gminy Zebrzydowice
03.08.2017 14:54 0050.90.26.2017 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
03.08.2017 14:49 0050.89.25.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
03.08.2017 14:46 0050.88.25.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
03.08.2017 14:44 0050.87.25.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
10.07.2017 12:06 0050.86.24.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.80.22.2017 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 13.06.2017 r. w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na obiekty sportowe i rekreacyjne gminy Zebrzydowice
10.07.2017 11:58 0050.85.24.2017 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach – Pani Dorocie Bonek na wykonywanie czynności związanych z realizacją nw. Projektu
10.07.2017 11:56 0050.84.24.2017 w sprawie Zatwierdzenia Aneks nr 17 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
10.07.2017 11:54 0050.83.24.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
10.07.2017 11:53 0050.82.24.2017 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach – Pani Dorocie Bonek na dokonanie zakupu w kwocie powyżej 3500,00 PLN
10.07.2017 11:51 0050.81.24.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
10.07.2017 11:49 0050.80.22.2017 w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na obiekty sportowe i rekreacyjne Gminy Zebrzydowice
10.07.2017 11:48 0050.79.22.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
10.07.2017 11:46 0050.78.22.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
10.07.2017 11:44 0050.77.22.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne będących własnością Gminy Zebrzydowice
10.07.2017 11:43 0050.76.22.2017 w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Programu Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 – 2022”

1 2 3 4 5 następna