Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.03.2017 10:34 0050.43.11.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
29.03.2017 13:29 0050.42.11.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadań z programu „Dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Zebrzydowice demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Zebrzydowice” w 2017 roku
29.03.2017 13:27 0050.41.11.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach
29.03.2017 13:26 0050.40.10.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajmu oraz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Zebrzydowice
29.03.2017 11:35 0050.39.10.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
29.03.2017 11:34 0050.38.10.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
29.03.2017 11:32 0050.37.9.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach
29.03.2017 11:31 0050.36.8.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
29.03.2017 11:30 0050.35.8.2017 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 11 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
29.03.2017 11:29 0050.34.8.2017 w sprawie stawek czynszu
29.03.2017 11:27 0050.33.8.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu boksów handlowych zamkniętych zadaszonych oraz stanowisk handlowych otwartych zadaszonych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wynajmu
29.03.2017 11:26 0050.32.8.2017 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2016 rok
29.03.2017 11:24 0050.31.8.2017 w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonywania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2016 rok
29.03.2017 10:14 0050.30.7.2017 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 13, 14, 15 do Projektu organizacyjnego Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
29.03.2017 10:12 0050.29.7.2017 w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
29.03.2017 10:07 0050.28.6.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 10 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
29.03.2017 10:05 0050.27.6.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 3 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
29.03.2017 10:03 0050.26.6.2017 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych
29.03.2017 10:02 0050.25.5.2017 w sprawie powołania zespołu ds. rewitalizacji
29.03.2017 09:19 0050.24.5.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach

1 2 3 następna