Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2017 13:07 0050.161.43.2017 w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2025”
07.12.2017 13:04 0050.160.43.2017 w sprawie ogłoszenie o przeprowadzeniu konstrukcji społecznych projektu „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2020”
07.12.2017 13:03 0050.159.43.2017 w sprawie wprowadzenie ogólnego schematu procedur kontroli
07.12.2017 13:01 0050.157.43.2017 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
07.12.2017 13:01 0050.158.43.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 2 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kaczycach na rok szkolny 2017/2018
07.12.2017 13:00 0050.156.43.2017 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
07.12.2017 12:58 0050.155.43.2017 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 11 do „Projektu Organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
07.12.2017 12:57 0050.154.43.2017 w sprawie zmiany harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
07.12.2017 12:41 0050.153.43.2017 w sprawie projektu budżetu Gminy Zebrzydowice na 2018 rok
07.12.2017 12:23 0050.152.43.2017 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
07.12.2017 11:56 0050.151.42.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
07.12.2017 11:55 0050.150.42.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
07.12.2017 11:54 0050.149.42.2017 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 10 do „Projektu Organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
07.12.2017 11:53 0050.148.42.2017 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
07.12.2017 11:52 0050.147.42.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
07.12.2017 11:50 0050.146.42.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
07.12.2017 11:48 0050.145.42.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SG.0050.34.8.2017 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 8.03.2017 r. w sprawie stawek czynszu (z późn. zm.)
07.12.2017 11:47 0050.144.42.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”
07.12.2017 11:46 0050.143.41.2017 w sprawie powołania komisji do postępowania z dokumentami z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - w okręgu wyborczym nr 27 – Gmina Zebrzydowice o do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - w okręgu wyborczym nr 79 – Gmina Zebrzydowice, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.
07.12.2017 11:45 0050.142.41.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok

1 2 3 4 5 6 następna