Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.06.2017 11:04 Interpelacja Nr 9/1706-1 w sprawie braku oznakowania numeracyjnego posesji prywatnych
28.06.2017 10:55 KD.003.2.2017 Interpelacja w sprawie pozostawienia opróżnionych kubłów na śmieci przy drodze przez firmę odbierająca odpady
28.06.2017 10:29 BRG.0003.6.2017 Interpelacja dotycząca publikowania interpelacji zgłaszanych przez radnych w trakcie sesji
30.05.2017 11:24 PR.6226.1.3.2017 Interpelacja dotycząca zapytania o termin przedstawienia projektu uchwały dot. zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Zebrzydowice na wymianę kotłów grzewczych
30.05.2017 11:18 KD.0003.6.2017 Interpelacja Nr 8/1705-1 w sprawie stanu technicznego ul. Bukowej w Kończycach Małych
30.05.2017 11:14 PR.3037.13.2017 Interpelacja dotycząca uchwały Rady Gminy Zebrzydowice nr XXXIII/341/14
30.05.2017 11:05 SG.0003.8.2017 Interpelacja dotycząca wniesienia skargi kasacyjnej
30.05.2017 10:55 KD.0003.4.2017 Interpelacja w sprawie naprawy drogi ul. Korczaka w Kończycach Małych
30.05.2017 10:52 BRG.003.5.2017 Interpelacja dotycząca funduszu sołeckiego
30.05.2017 10:49 KD.0003.5.2017 Interpelacja dotycząca oświetlenia dróg gminnych
30.05.2017 10:19 KD.0003.2.2017 Odpowiedź na zapytanie zadane na sesji Rady Gminy w dniu 30.03.2017 r.
30.05.2017 09:27 KD.7226.38.2017 Interpelacja Nr 4/1703-3 w sprawie niewłaściwego stanu dróg ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych
05.04.2017 12:02 OSE.FN.1431.2.2017 Interpelacja Nr 3/1703-2 w sprawie przedstawień organizowanych dla GPP Zebrzydowice oddział Kaczyce
05.04.2017 11:56 OSE.FN.1431.3.2017 Interpelacja Nr 2/1703-1 w sprawie braku personelu zatrudnionego na etacie "Pomoc dla Dzieci" w GPP Zebrzydowice oddział Kaczyce
05.04.2017 11:48 ORO.KDR.0003.1.2017 Interpelacja w sprawie wykazu pracowników Urzędu Gminy, z którymi spisano umowę na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
05.04.2017 11:34 ZD.2011.034.2017 Interpelacja w sprawie twardości wody dostarczonej do domostw zlokalizowanych przy ul. Konopnickiej w Kaczycach
05.04.2017 11:28 KD.7226.27.2017 Wniosek dotyczący uzupełnienia znaków drogowych w ciągu ul. Harcerskiej i Ludowej w Kaczycach
05.04.2017 11:21 FN.1431.1.2017 Interpelacja w sprawie umów cywilno prawnych zawieranych przez Gminę Zebrzydowice
05.04.2017 10:54 SG.0003.6.2017/BRG.0003.2.2017 Interpelacja w sprawi sesji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 26 stycznia 2017 r.
05.04.2017 10:39 PR.6825.2.3.2017 Interpelacja w sprawie udostępnienia wykazu majątku Gminy Zebrzydowice

1 2 3 4 5 6 następna