Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2017 14:01 ORO.OSE.0003.1.2017 Prośba w sprawie zaplanowania w budżecie Gminy Zebrzydowice na 2018 rok etatu pomocy wychowawcy grupy dzieci 3,4 letnich w przedszkolu w Kaczycach
30.10.2017 13:48 KD.0003.14.2017 Wniosek w sprawie montażu przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach oraz przy Szkole Podstawowej w Kończycach Małych wyświetlaczy wskaźników prędkości
30.10.2017 13:22 KD.0003.16.2017 Interpelacja w sprawie wydatków remontowych na placówkach oświatowych
30.10.2017 12:59 KD.0003.15.2017 Interpelacja dotycząca zamontowania lustra na ul. Granicznej w Kończycach Małych
30.10.2017 12:38 KD.0003.17.2017 Interpelacja w sprawie placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych
30.10.2017 12:28 SK.0003.4.2017 Interpelacja w sprawie umów zawartych przez Urząd Gminy Zebrzydowice z firmami doradczymi od 2014 r. do 2016 r. i pierwsze półrocze 2017r.
04.09.2017 13:26 KD.0003.13.2017 Wniosek dotyczący wykonania wycinki krzewów i samosiejek w ciągu dróg powiatowych
04.09.2017 13:19 KD.0003.12.2017 Interpelacja w sprawie chodnika wzdłuż DW 937 – ul . Jagiellońskiej i Kochanowskiego
04.09.2017 13:15 PR.7114.4.7.2017 Interpelacja w sprawie zamknięcia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kończycach Małych
04.09.2017 13:10 ZD.2011.118.2017 Interpelacja dotycząca rodzaju materiałów, z jakich wykonana jest sieć wodociągowa na terenie Gminy Zebrzydowice
04.09.2017 13:05 KD.0003.11.2017 Interpelacja dotycząca montażu barierki przed furtką przedszkola w Zebrzydowicach
04.09.2017 13:01 ORO-KDR.0003.1.2017 Interpelacja w sprawie zatrudniania w Urzędzie Gminy Zebrzydowice pracowników w charakterze "pełniących obowiązki"
04.09.2017 12:57 KD.0003.10.2017 Interpelacja dotycząca środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań drogowych
04.09.2017 12:52 BRG.0003.9\10.2017 Interpelacja dotycząca ilości spraw sądowych, które odbyły się w sądach powszechnych dotyczących Gminy Zebrzydowice lub jej jednostek pomocniczych oraz publikacji wniosków i interpelacji na stronie BIP
04.09.2017 12:44 SK.0003.2.2017 Interpelacja w sprawie przedstawienia wysokości kwoty przypadającej na mieszkańca gminy z tytułu utrzymania stanowiska Zastępcy Wójta
04.09.2017 12:34 ZD.2011.117.2017 Interpelacja dotycząca zabezpieczenia ujęć wody pitnej
04.09.2017 11:51 KD.0003.9.2017 Interpelacja dotycząca wykonywania remontów cząstkowych dróg
04.09.2017 11:44 KD.0003.8.2017\BRG.0003.8.2017 Interpelacja w sprawie kąpieliska w Zebrzydowicach i drogi wojewódzkiej 937.
04.09.2017 11:35 BRG.0003.7.2017 Interpelacja dotycząca skarg na działalność Wójta Gminy Zebrzydowice
28.06.2017 11:04 Interpelacja Nr 9/1706-1 w sprawie braku oznakowania numeracyjnego posesji prywatnych

1 2 3 4 5 6 następna