Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.05.2018 15:54 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
27.04.2018 09:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice.
27.04.2018 08:39 PR.6224.4.1.2018 Nabór wniosków - wymiana kotłów C.O. w 2018 r.
25.04.2018 12:40 Staż w Urzędzie Gminy dla bezrobotnych absolwentów
20.04.2018 09:06 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
16.04.2018 12:19 Otwarty konkurs ofert – wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
16.04.2018 11:54 Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy”
16.04.2018 11:19 Otwarty konkurs ofert – organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice
16.04.2018 10:44 Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice
11.04.2018 10:07 PR.6220.15.7.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku myjni na budynek magazynowo – produkcyjny pelletu”
06.03.2018 14:41 Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia oraz wynajmu
05.03.2018 12:21 Propozycje zadań publicznych na 2018 rok
02.03.2018 10:28 Wykaz boksów handlowych, stanowisk handlowych oraz wolnych lokali użytkowych
23.02.2018 13:34 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
06.02.2018 13:34 Zawiadomienie Wójta Gminy Zebrzydowice
17.01.2018 14:41 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
09.01.2018 11:52 SG.0050.185.50.2017 Otwarty konkurs ofert - dowóz 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne - ROZSTRZYGNIĘCIE
04.01.2018 13:47 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
07.12.2017 14:26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
30.11.2017 16:40 Otwarty konkurs ofert - dowóz 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne

1 2 3 4 5 6 następna