Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.03.2017 10:36 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu oraz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
23.03.2017 09:11 Propozycje zadań publicznych na 2017 rok
14.03.2017 14:56 Wykaz boksów handlowych oraz stanowisk handlowych
15.02.2017 13:16 Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach
30.01.2017 09:39 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia
28.12.2016 11:33 PR.6220.18.7.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do produkcji perlitu zlokalizowanej przy ul. Morcinka 17 w Kaczycach, gmina Zebrzydowice"
23.12.2016 10:16 Darmowa Pomoc Prawna
23.12.2016 09:42 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
15.12.2016 12:58 Otwarty konkurs ofert - dowóz 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne - ROZSTRZYGNIĘCIE
23.11.2016 13:55 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice
22.11.2016 15:21 Dowóz 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
17.11.2016 15:14 Otwarty konkurs ofert - dowóz 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
28.10.2016 10:18 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
28.10.2016 08:03 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży
06.10.2016 14:00 SG.0050.173.47.2016 Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy” - ROZSTRZYGNIĘCIE
30.09.2016 13:39 Ogłoszenie - Oferta Pracy
30.09.2016 12:55 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
13.09.2016 10:48 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej
09.09.2016 12:35 Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy”
09.09.2016 11:19 Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy” - Unieważnienie

1 2 3 4 5 6 następna