Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.06.2018 13:40 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
19.06.2018 15:33 Taryfa za wodę, dotyczy gminy Zebrzydowice, wnioskodawca: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
23.05.2018 11:09 SG.0050.79.21.2018 Otwarty konkurs ofert – organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
23.05.2018 10:50 SG.0050.78.21.2018 Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
23.05.2018 10:39 SG.0050.77.21.2018 Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy” - ROZSTRZYGNIĘCIE
23.05.2018 10:20 SG.0050.76.21.2018 Otwarty konkurs ofert – wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - ROZSTRZYGNIĘCIE
17.05.2018 15:54 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
27.04.2018 09:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice.
27.04.2018 08:39 PR.6224.4.1.2018 Nabór wniosków - wymiana kotłów C.O. w 2018 r.
25.04.2018 12:40 Staż w Urzędzie Gminy dla bezrobotnych absolwentów
20.04.2018 09:06 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
16.04.2018 12:19 Otwarty konkurs ofert – wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
16.04.2018 11:54 Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy”
16.04.2018 11:19 Otwarty konkurs ofert – organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice
16.04.2018 10:44 Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice
11.04.2018 10:07 PR.6220.15.7.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku myjni na budynek magazynowo – produkcyjny pelletu”
06.03.2018 14:41 Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia oraz wynajmu
05.03.2018 12:21 Propozycje zadań publicznych na 2018 rok
02.03.2018 10:28 Wykaz boksów handlowych, stanowisk handlowych oraz wolnych lokali użytkowych
23.02.2018 13:34 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

1 2 3 4 5 6 następna