Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.02.2018 14:20 GZWiK NR 2/2018 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu" - UNIEWAŻNIENIE
27.02.2018 14:09 GZWiK NR 1/2018 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza" - UNIEWAŻNIENIE
26.02.2018 11:26 GZWiK NR 2/2018 GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu"
26.02.2018 11:22 GZWiK NR 1/2018 GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza"
12.02.2018 12:38 GZWiK NR 2/2018 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu
07.02.2018 11:23 GZWiK NR 1/2018 GZWiK - Protokół otwarcia ofert -"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza"
31.01.2018 13:02 GZWiK NR 2/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu
29.01.2018 11:27 GZWiK NR 1/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza
11.01.2018 12:49 GZWiK Harmonogram Planowanych Przetargów w 2018 r.
09.01.2018 13:28 4/2017 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach"
28.12.2017 13:13 4/2017 GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach"
27.11.2017 14:55 4/2017 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach"
24.11.2017 12:18 4/2017 GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach
16.11.2017 13:12 4/2017 GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach
16.11.2017 13:10 4/2017 GZWiK - Odpowiedzi na zapytania - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach
08.11.2017 11:01 4/2017 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach
29.08.2017 12:36 P GZWiK 01/2017 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - "Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie"
29.08.2017 10:39 P GZWiK 01/2017 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie"
17.08.2017 11:32 P GZWiK 01/2017 GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie"
08.08.2017 09:58 P GZWiK 01/2017 GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie"

1 2 3 4 5 6 następna