Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.10.2017 13:29 WOOŚ.4235.10.2016.KC.19 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 06 października 2017 r., znak WOOŚ.4235.10.2016.KC.19
11.10.2017 14:20 WB-MB 7331/8/2017 Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego 7331/8/2017 z dnia 03.10.2017r. - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
05.10.2017 14:05 OS-RG.7440.3.2017 Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3297/OS/2017 z dnia 29.09.2017 r. zatwierdzająca Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby przebudowy i budowy linii kolejowych: ... wraz z przebudową elementów infrastruktury technicznej i kolejowej ,,LOT D” szlak Zabrzeg-Zebrzydowice-granica państwa.
28.09.2017 11:08 WOOŚ.423510.2016.KC.11 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 26 września 2017 r., znak WOOŚ.4235.10.2016.KC.11
06.09.2017 08:25 Zebrania wiejskie - terminarz
05.09.2017 12:36 IFVIII.7570.33.2.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
05.09.2017 11:59 OS-RG.7440.3.2017 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego - zakończenie postępowania
21.08.2017 14:11 Laur Srebrnej Cieszynianki - zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia
16.08.2017 12:37 WO.120.43.2017 Zarządzenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostek ewidencyjnych
08.08.2017 11:15 OS-RG.7440.3.2017 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego - wydanie opinii
25.07.2017 14:47 OS-RG.7440.3.2017 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
04.07.2017 08:27 WOOŚ.423510.2016.KC.4 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
26.06.2017 11:18 Informacja dotycząca obowiązku oznaczania numerem porządkowym budynków
16.06.2017 09:55 Konsultacje wzorów kart do głosowania
22.05.2017 12:50 IFXIII.747.10.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji "Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice – Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice Dziedzice) – (Zebrzydowice) – granica państwa (z Czechami)"
26.04.2017 08:48 Uroczystości Konstytucji 3 maja
13.03.2017 14:20 Zaproszenie do składania wniosków o wpisanie projektów DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI Gminy Zebrzydowice
07.03.2017 15:16 Staż w Urzędzie Gminy dla bezrobotnych absolwentów
16.02.2017 15:12 WB-MB 7331/14/2016 Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego
10.02.2017 08:55 Podział środków na realizację projektów z zakresu sportu

1 2 3 4 5 następna