Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.05.2018 10:32 IR- P 06/2018 Protokół otwarcia ofert - "Nasadzenia i pielęgnacja krzewów i bylin ozdobnych o niskim wzroście na terenie parkingu w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej"
16.05.2018 13:27 IR.271.8.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Chmielnej w Kończycach Małych
10.05.2018 14:31 IR- P 07/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Zebrzydowicach - "Ośrodek Zdrowia"
10.05.2018 13:58 IR- P 06/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Nasadzenia i pielęgnacja krzewów i bylin ozdobnych o niskim wzroście na terenie parkingu w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej.
10.05.2018 10:57 IR- P 05/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów promocyjnych zakupionych w ramach projektu pn. "Bezpieczni na granicy" dla Gminy Zebrzydowice"
09.05.2018 14:36 IR.271.7.2018 Protokół otwarcia ofert - "Budowa oświetlenia na terenie Gminy Zebrzydowice"
08.05.2018 13:01 IR- P 05/2018 Protokół otwarcia ofert - "Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów promocyjnych zakupionych w ramach projektu pn. "Bezpieczni na granicy" dla Gminy Zebrzydowice"
27.04.2018 10:57 IR- P 05/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów promocyjnych zakupionych w ramach projektu pn. "Bezpieczni na granicy" dla Gminy Zebrzydowice
20.04.2018 11:46 IR.271.7.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Zebrzydowice
17.04.2018 09:14 IR.271.5.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach w centralne jednostki klimatyzacyjne"
09.04.2018 13:23 IR.271.5.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach w centralne jednostki klimatyzacyjne"
06.04.2018 09:12 IR.271.4.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
06.04.2018 08:42 IR.271.3.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Średnicowej w Kaczycach"
05.04.2018 13:38 IR.271.2.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do wymogów ppoż. - zapewnienie bezpieczeństwa w budynku" - UNIEWAŻNIENIE
05.04.2018 08:43 IR- P 04/2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wykonanie odcinków sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice"
04.04.2018 09:52 IR.271.1.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice"
29.03.2018 15:24 IR- P 04/2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Wykonanie odcinków sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice"
29.03.2018 15:14 IR.271.4.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
29.03.2018 15:01 IR.271.2.2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do wymogów ppoż. - zapewnienie bezpieczeństwa w budynku"
28.03.2018 14:30 IR.271.5.2018 Protokół otwarcia ofert - "Wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach w centralne jednostki klimatyzacyjne"

1 2 3 4 5 6 następna