Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.09.2018 13:31 IR.271.15.2018 Protokół otwarcia ofert - Razem przeciw powodzi
06.09.2018 14:35 IR.271.17.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Odtworzenia odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
05.09.2018 14:27 IR.271.18.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
04.09.2018 13:31 IR.271.15.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Razem przeciw powodzi
03.09.2018 14:14 IR.271.15.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Razem przeciw powodzi
03.09.2018 08:35 IR- P 11/2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej - wariant rozszerzony 1 obiekt"
31.08.2018 11:19 IR- P 11/2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej - wariant rozszerzony 1 obiekt"
30.08.2018 14:18 IR.271.15.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Razem przeciw powodzi
28.08.2018 13:21 IR.271.15.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Razem przeciw powodzi
28.08.2018 12:47 IR- P 11/2018 Protokół otwarcia ofert - "Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej - wariant rozszerzony 1 obiekt"
21.08.2018 10:32 IR.271.14.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych : ul. Wodnej w Kończycach Małych i ul. Stromej w Zebrzydowicach"
20.08.2018 11:07 IR- P 11/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej - wariant rozszerzony 1 obiekt
17.08.2018 09:00 IR.271.6.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach"
17.08.2018 08:48 IR- P 10/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej – wariant rozszerzony 1 obiekt"
13.08.2018 16:47 IR.271.14.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych : ul. Wodnej w Kończycach Małych i ul. Stromej w Zebrzydowicach"
09.08.2018 14:11 IR- P 10/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej – wariant rozszerzony 1 obiekt
09.08.2018 11:03 IR.271.6.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach"
08.08.2018 09:38 IR.271.13.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 2628S - ul. Granicznej w Kończycach Małych"
07.08.2018 12:13 IR.271.12.2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
06.08.2018 14:05 IR.271.13.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 2628S - ul. Granicznej w Kończycach Małych"

1 2 3 4 5 6 następna