Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.03.2018 09:20 0050.35.9.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne będących własnością Gminy Zebrzydowice
15.03.2018 09:19 0050.34.9.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu boksów handlowych zamkniętych zadaszonych oraz stanowisk handlowych otwartych zadaszonych oraz wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wynajmu
15.03.2018 09:18 0050.33.9.2018 w sprawie określenia zasad zagospodarowania drewna pozyskanego z nieruchomości nie będących własnością Gminy Zebrzydowice oraz ustalenia cen za pozyskane drewno
15.03.2018 09:15 0050.32.9.2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu porządku domowego obowiązującego na terenie Gminy Zebrzydowice we wszystkich lokalach socjalnych i innych lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
15.03.2018 09:13 0050.31.8.2018 w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Gmina Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Zebrzydowicach na lata 2018-2024”
13.03.2018 14:23 0050.30.8.2018 w sprawie podziału środków na realizację projektów z zakresu sportu
13.03.2018 14:22 0050.29.7.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.80.22.2017 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 13.06.2017 r. w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na obiekty sportowe i rekreacyjne Gminy Zebrzydowice (z późn. zm.)
13.03.2018 14:20 0050.28.7.2018 w sprawie zmiany do udzielonego pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej w zakresie bieżącej działalności jednostki – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
13.03.2018 14:19 0050.27.7.2018 w sprawie zmiany do udzielonego pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej w zakresie bieżącej działalności jednostki – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach
13.03.2018 14:18 0050.26.7.2018 w sprawie zmiany do udzielonego pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej w zakresie bieżącej działalności jednostki – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
13.03.2018 14:17 0050.25.7.2018 w sprawie zmiany do udzielonego pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej w zakresie bieżącej działalności jednostki – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
13.03.2018 14:15 0050.24.7.2018 w sprawie zmiany do udzielonego pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej w zakresie bieżącej działalności jednostki – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kaczycach
13.03.2018 14:14 0050.23.7.2018 w sprawie zmiany do udzielonego pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej w zakresie bieżącej działalności jednostki – Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
13.03.2018 14:13 0050.22.6.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne będących własnością Gminy Zebrzydowice
13.03.2018 14:10 0050.21.6.2018 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 5 do Arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kaczycach na rok szkolny 2017/2018
13.03.2018 14:08 0050.20.6.2018 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 14 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
13.03.2018 14:07 0050.19.6.2018 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kaczycach - Panu Januszowi Sikorze na dokonanie zakupu w kwocie powyżej 3500,00 zł
13.03.2018 14:06 0050.18.6.2018 w sprawie wykreślenia budynku mieszkalnego z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Zebrzydowice
07.02.2018 10:45 0050.17.5.2018 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
07.02.2018 10:44 0050.16.4.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, stanowiących własność Gminy Zebrzydowice

1 2 3 4 5 6 następna