Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2016 12:18 IR- P 11/2016 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"
24.11.2016 14:05 4/2016 GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice
24.11.2016 12:13 4/2016 GZWiK - Odpowiedzi na zapytania - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice
24.11.2016 11:56 IR- P 11/2016 Protokół otwarcia ofert - "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"
23.11.2016 13:16 IR- P 10/2016 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej Gminy Zebrzydowice"
18.11.2016 12:53 IR- P 10/2016 Protokół otwarcia ofert - "Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej Gminy Zebrzydowice"
18.11.2016 10:53 4/2016 GZWiK - Odpowiedzi na zapytania - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice
16.11.2016 10:31 IR.042.06.05.1.2016 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu sportowego wraz z oznakowaniem
16.11.2016 10:29 IR- P 11/2016 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"
07.11.2016 13:47 IR - P 09/2016 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Uruchomienie sezonowego lodowiska / ślizgawki / na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55"
04.11.2016 11:03 IR- P 10/2016 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej Gminy Zebrzydowice"
03.11.2016 16:32 4/2016 GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice
03.11.2016 13:19 IR.271.11.2016 Protokół otwarcia ofert - "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r."
28.10.2016 12:43 4/2016 GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice
20.10.2016 12:59 IR- P 9/2016 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Uruchomienie sezonowego lodowiska / ślizgawki / na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55"
17.10.2016 10:35 IR.042.06.04.12.2016 Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursu komputerowego dla seniorów 50+
14.10.2016 11:55 IR-P 08/2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Naprawa / remont / nawierzchni drogi gminnej ul. Akacjowej w Zebrzydowicach - etap II"
14.10.2016 11:54 IR-P 07/2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
12.10.2016 11:59 IR.042.06.03.08.2016 Zapytanie ofertowe na szycie i dostawę mundurów strażackich
12.10.2016 11:58 IR.042.06.03.07.2016 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę hełmów strażackich i pasów

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna