Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.04.2018 14:50 P GZWiK 01/2018 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Zakup samochodu typu VAN wraz z urządzeniem ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI
09.04.2018 13:23 IR.271.5.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach w centralne jednostki klimatyzacyjne"
06.04.2018 09:12 IR.271.4.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
06.04.2018 08:42 IR.271.3.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Średnicowej w Kaczycach"
05.04.2018 13:38 IR.271.2.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do wymogów ppoż. - zapewnienie bezpieczeństwa w budynku" - UNIEWAŻNIENIE
05.04.2018 08:43 IR- P 04/2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wykonanie odcinków sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice"
04.04.2018 09:52 IR.271.1.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice"
29.03.2018 16:25 P GZWiK 01/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Zakup samochodu typu VAN wraz z urządzeniem ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI"
29.03.2018 15:24 IR- P 04/2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Wykonanie odcinków sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice"
29.03.2018 15:14 IR.271.4.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
29.03.2018 15:01 IR.271.2.2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do wymogów ppoż. - zapewnienie bezpieczeństwa w budynku"
28.03.2018 14:30 IR.271.5.2018 Protokół otwarcia ofert - "Wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach w centralne jednostki klimatyzacyjne"
28.03.2018 14:13 GZWiK NR 3/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię - przebudowa rurociągu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody
27.03.2018 13:24 IR.271.2.2018 Protokół otwarcia ofert - "Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do wymogów ppoż. - zapewnienie bezpieczeństwa w budynku"
27.03.2018 09:52 IR.271.3.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Średnicowej w Kaczycach"
26.03.2018 12:56 IR- P 04/2018 Protokół otwarcia ofert - "Wykonanie odcinków sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice"
26.03.2018 10:07 IR.271.1.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice"
23.03.2018 11:26 IR- P 03/2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Remont alejek na cmentarzu komunalnym w Marklowicach Górnych – etap I"
22.03.2018 14:27 IR- P 02/2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Kończyce Małe i Kaczyce"
22.03.2018 14:23 IR- P 01/2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Zebrzydowice i Marklowice Górne"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna