Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2017 13:48 IR.271.12.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Marklowicach Górnych
26.05.2017 12:15 IR.271.11.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół tj. szkoły podstawowej i hali sportowej w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55
26.05.2017 10:13 IR.271.8.2017 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Zebrzydowicach i Kończycach Małych - etap I"
25.05.2017 14:18 IR.271.9.2017 Protokół otwarcia ofert - "Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice"
24.05.2017 11:21 IR.271.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dachu na budynku przedszkola w Kończycach Małych
23.05.2017 11:17 IR.271.5.2017 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2624S - ul. Sobieskiego w Kaczycach - II etap"
22.05.2017 13:45 IR.271.8.2017 Protokół otwarcia ofert - "Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Zebrzydowicach i Kończycach Małych - etap I"
22.05.2017 13:35 3/2017 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice przez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię
15.05.2017 14:05 IR.042.06.05.8.2016 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę elementów promocyjnych
15.05.2017 12:13 IR.271.7.2017 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Marklowicach Górnych"
11.05.2017 11:53 IR.271.6.2017 Protokół otwarcia ofert - "Termomodernizacja budynku szkoły w Kończycach Małych"
11.05.2017 11:04 IR- P 4/2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na terenie Gminy Zebrzydowice ..."
10.05.2017 12:58 IR.271.7.2017 Protokół otwarcia ofert - "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Marklowicach Górnych"
09.05.2017 13:15 IR.271.9.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
09.05.2017 13:12 IR.271.9.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
05.05.2017 12:02 IR- P 4/2017 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na terenie Gminy Zebrzydowice ..."
05.05.2017 10:54 IR- P 4/2017 Protokół otwarcia ofert - " Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na terenie Gminy Zebrzydowice ..."
04.05.2017 14:34 IR.271.2.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zebrzydowice: Żelazny szlak rowerowy
27.04.2017 11:32 IR.271.8.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Zebrzydowicach i Kończycach Małych - etap I
27.04.2017 09:21 2/2017 GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna