Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.04.2017 09:30 IR.271.3.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Marklowicach Górnych"
19.04.2017 08:12 IR- P 03/2017 Protokół otwarcia ofert - "Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Kaczyce i Kończyce Małe"
19.04.2017 08:10 IR- P 02/2017 Protokół otwarcia ofert - "Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Zebrzydowice i Marklowice Górne"
18.04.2017 13:35 IR.271.1.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach"
14.04.2017 11:11 2/2017 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"
12.04.2017 12:13 IR.271.5.2017 Protokół otwarcia ofert - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2624S - ul. Sobieskiego w Kaczycach - II etap"
10.04.2017 13:27 IR.271.7.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Marklowicach Górnych
10.04.2017 10:38 IR.271.6.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja budynku szkoły w Kończycach Małych
04.04.2017 13:24 IR- P 03/2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Kaczyce i Kończyce Małe
04.04.2017 13:23 IR- P 02/2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Zebrzydowice i Marklowice Górne
04.04.2017 12:25 IR.271.3.2017 Ogłoszenie o wyborze oferty - "Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Marklowicach Górnych"
04.04.2017 12:25 IR.271.4.2017 Ogłoszenie o wyborze oferty - "Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
03.04.2017 12:05 IR.271.1.2017 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach"
30.03.2017 12:28 2/2017 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię
30.03.2017 10:57 IR- P 1/2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Jagodowej w Zebrzydowicach"
28.03.2017 14:06 IR.271.4.2017 Protokół otwarcia ofert - "Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
27.03.2017 13:26 IR.271.5.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2624S - ul. Sobieskiego w Kaczycach - II etap
27.03.2017 10:02 IR- P 1/2017 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Jagodowej w Zebrzydowicach"
23.03.2017 11:36 IR- P 1/2017 Protokół otwarcia ofert - "Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Jagodowej w Zebrzydowicach"
22.03.2017 10:17 1/2017 GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna