Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.02.2017 13:43 1/2017 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię.
14.02.2017 15:05 IR.271.1.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach
30.01.2017 15:36 IR.271.1.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach
12.01.2017 11:30 Harmonogram Planowanych Przetargów w 2017 r.
11.01.2017 13:34 GZWiK Harmonogram Planowanych Przetargów w 2017 r.
05.01.2017 13:57 IR.271.11.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r."
03.01.2017 13:04 4/2016 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice"
28.12.2016 11:27 IR-P 14/2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice"
21.12.2016 13:47 IR- P 14/2016 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2017"
20.12.2016 13:12 IR- P 14/2016 Protokół otwarcia ofert - "Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2017"
20.12.2016 13:02 IR-P 12/2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r"
14.12.2016 09:04 4/2016 GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice"
13.12.2016 10:18 IR- P 12/2016 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r"
12.12.2016 14:47 IR- P 14/2016 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2017"
12.12.2016 13:05 IR- P 12/2016 Protokół otwarcia ofert - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r"
08.12.2016 12:22 IR.271.11.2016 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r."
05.12.2016 13:53 4/2016 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice"
02.12.2016 13:14 IR-P 11/2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania" - część I
01.12.2016 10:25 IR- P 12/2016 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r."
30.11.2016 15:24 IR-P 11/2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania" - część II

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna