Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.02.2018 11:25 IR.271.4.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
22.02.2018 10:48 IR.271.3.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej ul. Średnicowej w Kaczycach
19.02.2018 11:19 IR.271.2.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do wymogów ppoż. - zapewnienie bezpieczeństwa w budynku
15.02.2018 13:32 IR.271.1.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
12.02.2018 12:38 GZWiK NR 2/2018 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu
07.02.2018 11:23 GZWiK NR 1/2018 GZWiK - Protokół otwarcia ofert -"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza"
31.01.2018 13:02 GZWiK NR 2/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu
29.01.2018 11:27 GZWiK NR 1/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza
11.01.2018 12:50 Harmonogram Planowanych Przetargów w 2018 r.
11.01.2018 12:49 GZWiK Harmonogram Planowanych Przetargów w 2018 r.
09.01.2018 13:28 4/2017 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach"
28.12.2017 13:13 4/2017 GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach"
19.12.2017 11:22 IR-P 8/2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2018"
18.12.2017 11:04 IR.271.19.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r"
13.12.2017 12:40 IR- P 8/2017 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2018"
12.12.2017 14:19 IR- P 7/2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r."
12.12.2017 13:58 IR- P 8/2017 Protokół otwarcia ofert - "Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2018"
06.12.2017 12:10 IR- P 7/2017 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r."
05.12.2017 13:12 IR.042.06.07.7.2017 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę elementów promocyjnych wraz z oznakowaniem
04.12.2017 13:52 IR- P 7/2017 Protokół otwarcia ofert -"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r."

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna