Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.09.2017 12:03 IR.271.14.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Rozbudowa parkingu wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania ul. Staropolskiej z ul. Myśliwską w Kończycach Małych
30.08.2017 12:19 IR.271.16.2017 Protokół otwarcia ofert - "Budowa miejsca do zawracania autobusów przy drodze powiatowej 2624S – ul. Sobieskiego w Kaczycach"
29.08.2017 12:36 P GZWiK 01/2017 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - "Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie"
29.08.2017 11:49 IR.271.13.2017 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Groblowej w Zebrzydowicach"
29.08.2017 10:39 P GZWiK 01/2017 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie"
29.08.2017 09:52 IR.271.14.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Rozbudowa parkingu wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania ul. Staropolskiej z ul. Myśliwską w Kończycach Małych"
23.08.2017 10:33 IR.271.15.2017 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Zebrzydowice: Żelazny szlak rowerowy"
22.08.2017 09:36 IR.271.14.2017 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Rozbudowa parkingu wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania ul. Staropolskiej z ul. Myśliwską w Kończycach Małych"
21.08.2017 13:18 IR.271.15.2017 Protokół otwarcia ofert - "Gmina Zebrzydowice: Żelazny szlak rowerowy"
18.08.2017 11:48 IR.271.16.2017 Obowiązujący wzór umowy - Budowa miejsca do zawracania autobusów przy drodze powiatowej 2624S – ul. Sobieskiego w Kaczycach
17.08.2017 11:32 P GZWiK 01/2017 GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie"
14.08.2017 13:23 IR.271.16.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa miejsca do zawracania autobusów przy drodze powiatowej 2624S – ul. Sobieskiego w Kaczycach
09.08.2017 12:54 IR.271.14.2017 Protokół otwarcia ofert - "Rozbudowa parkingu wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania ul. Staropolskiej z ul. Myśliwską w Kończycach Małych"
08.08.2017 10:53 IR.271.13.2017 Protokół otwarcia ofert - "Przebudowa drogi gminnej ul. Groblowej w Zebrzydowicach"
08.08.2017 09:58 P GZWiK 01/2017 GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie"
28.07.2017 12:43 IR.271.15.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Gmina Zebrzydowice: Żelazny szlak rowerowy
20.07.2017 11:51 IR.271.5.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2624S - ul. Sobieskiego w Kaczycach - II etap"
20.07.2017 11:28 IR- P 5/2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Remont placu zabaw – wymiana istniejącej nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej w Marklowicach Górnych"
19.07.2017 12:41 IR.271.15.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Gmina Zebrzydowice: Żelazny szlak rowerowy
18.07.2017 12:30 IR.271.14.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa parkingu wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania ul. Staropolskiej z ul. Myśliwską w Kończycach Małych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna