Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.05.2018 13:30 IR- P 07/2018 Protokół otwarcia ofert - "Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Zebrzydowicach – „Ośrodek Zdrowia”"
21.05.2018 10:55 IR- P 06/2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Nasadzenia i pielęgnacja krzewów i bylin ozdobnych o niskim wzroście na terenie parkingu w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej"
18.05.2018 10:32 IR- P 06/2018 Protokół otwarcia ofert - "Nasadzenia i pielęgnacja krzewów i bylin ozdobnych o niskim wzroście na terenie parkingu w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej"
16.05.2018 13:27 IR.271.8.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Chmielnej w Kończycach Małych
10.05.2018 14:31 IR- P 07/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Zebrzydowicach - "Ośrodek Zdrowia"
10.05.2018 13:58 IR- P 06/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Nasadzenia i pielęgnacja krzewów i bylin ozdobnych o niskim wzroście na terenie parkingu w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej.
10.05.2018 10:57 IR- P 05/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów promocyjnych zakupionych w ramach projektu pn. "Bezpieczni na granicy" dla Gminy Zebrzydowice"
09.05.2018 14:36 IR.271.7.2018 Protokół otwarcia ofert - "Budowa oświetlenia na terenie Gminy Zebrzydowice"
08.05.2018 13:01 IR- P 05/2018 Protokół otwarcia ofert - "Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów promocyjnych zakupionych w ramach projektu pn. "Bezpieczni na granicy" dla Gminy Zebrzydowice"
07.05.2018 12:17 GZWiK NR 3/2018 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię - przebudowa rurociągu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody"
27.04.2018 10:57 IR- P 05/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów promocyjnych zakupionych w ramach projektu pn. "Bezpieczni na granicy" dla Gminy Zebrzydowice
25.04.2018 11:20 P GZWiK 03/2018 GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa i montaż / w samochodzie typu VAN / urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI"
25.04.2018 11:15 P GZWiK 02/2018 GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa samochodu typu VAN w ramach projektu BORDER USŁUG"
24.04.2018 12:47 GZWiK NR 3/2018 GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię - przebudowa rurociągu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody"
20.04.2018 11:46 IR.271.7.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Zebrzydowice
17.04.2018 09:14 IR.271.5.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach w centralne jednostki klimatyzacyjne"
16.04.2018 13:06 P GZWiK 03/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa i montaż / w samochodzie typu VAN / urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu "BORDER USŁUGI" "
16.04.2018 12:49 P GZWiK 02/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa samochodu typu VAN w ramach projektu "BORDER USŁUGI" "
13.04.2018 13:10 P GZWiK 01/2018 GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Zakup samochodu typu VAN wraz z urządzeniem ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI"
12.04.2018 14:02 GZWiK NR 3/2018 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię - przebudowa rurociągu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna