Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.05.2017 12:58 IR.271.7.2017 Protokół otwarcia ofert - "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Marklowicach Górnych"
09.05.2017 13:15 IR.271.9.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
09.05.2017 13:12 IR.271.9.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
05.05.2017 12:02 IR- P 4/2017 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na terenie Gminy Zebrzydowice ..."
05.05.2017 10:54 IR- P 4/2017 Protokół otwarcia ofert - " Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na terenie Gminy Zebrzydowice ..."
04.05.2017 14:34 IR.271.2.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zebrzydowice: Żelazny szlak rowerowy
27.04.2017 11:32 IR.271.8.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Zebrzydowicach i Kończycach Małych - etap I
27.04.2017 09:21 2/2017 GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"
26.04.2017 14:50 IR.271.7.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Marklowicach Górnych
25.04.2017 11:44 IR.042.06.05.7.2016 Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na zorganizowaniu 3-dniowej wycieczki do Tresnej
25.04.2017 11:01 IR.042.06.05.6.2016 Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na zorganizowaniu wycieczki jednodniowej na ściankę wspinaczkową do Bielska- Białej
25.04.2017 09:54 IR- P 3/2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Kończyce Małe i Kaczyce"
25.04.2017 09:50 IR- P 2/2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Zebrzydowice i Marklowice Górne"
24.04.2017 14:01 IR- P 04/2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na terenie Gminy Zebrzydowice ...
24.04.2017 13:44 IR.271.7.2017 Informacja z dnia 24.04.2017 r. dot. odpowiedzi na zapytania i zmiany terminu składania i otwarcia ofert - Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Marklowicach Górnych
24.04.2017 13:28 IR.271.6.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z BZP i odpowiedzi na zapytania z dnia 24.04.2017 r. (zmiana terminu składania i otwarcia ofert) - Termomodernizacja budynku szkoły w Kończycach Małych
20.04.2017 13:07 IR.271.2.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Zebrzydowice: Żelazny szlak rowerowy
19.04.2017 12:40 IR- P 3/2017 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Kaczyce i Kończyce Małe"
19.04.2017 12:33 IR- P 2/2017 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Zebrzydowice i Marklowice Górne"
19.04.2017 10:13 IR.271.4.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna