Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.04.2017 12:25 IR.271.3.2017 Ogłoszenie o wyborze oferty - "Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Marklowicach Górnych"
04.04.2017 12:25 IR.271.4.2017 Ogłoszenie o wyborze oferty - "Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
03.04.2017 12:05 IR.271.1.2017 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach"
30.03.2017 12:28 2/2017 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię
30.03.2017 10:57 IR- P 1/2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Jagodowej w Zebrzydowicach"
28.03.2017 14:06 IR.271.4.2017 Protokół otwarcia ofert - "Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
27.03.2017 13:26 IR.271.5.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2624S - ul. Sobieskiego w Kaczycach - II etap
27.03.2017 10:02 IR- P 1/2017 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Jagodowej w Zebrzydowicach"
23.03.2017 11:36 IR- P 1/2017 Protokół otwarcia ofert - "Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Jagodowej w Zebrzydowicach"
22.03.2017 10:17 1/2017 GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"
21.03.2017 14:22 IR.271.1.2017 Protokół otwarcia ofert - "Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach"
20.03.2017 13:21 1/2017 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"
16.03.2017 12:20 IR.271.3.2017 Protokół otwarcia ofert - "Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Marklowicach Górnych"
15.03.2017 12:19 IR.042.06.05.4.2016 Zapytanie ofertowe na usługę instruktora do zajęć Aqua dla dzieci, organizowanych na basenie w Zebrzydowicach
14.03.2017 14:14 IR- P 1/2017 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Jagodowej w Zebrzydowicach"
13.03.2017 09:37 IR.271.1.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach
10.03.2017 11:39 IR.271.4.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
08.03.2017 13:32 1/2017 GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię.
01.03.2017 10:49 IR.271.1.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach
28.02.2017 12:33 IR.271.3.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Marklowicach Górnych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna