Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.06.2018 11:16 IR- P 09/2018 Protokół otwarcia ofert - "Remont pomieszczeń WC w budynku "B" cz. 1 w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach - etap I"
19.06.2018 11:07 IR.271.8.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Chmielnej w Kończycach Małych"
18.06.2018 10:59 IR.271.10.2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do wymogów ppoż - przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej"
14.06.2018 12:32 IR.271.9.2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
14.06.2018 12:14 IR- P 08/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Rozbudowa OSP w Kończycach Małych – przebudowa sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej"
13.06.2018 12:10 IR- P 08/2018 Protokół otwarcia ofert - "Rozbudowa OSP w Kończycach Małych – przebudowa sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej"
11.06.2018 14:00 IR.271.9.2018 Protokół otwarcia ofert - "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
11.06.2018 13:33 IR- P 09/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont pomieszczeń WC w budynku "B" cz. 1 w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach - etap I
08.06.2018 11:26 IR.271.8.2018 Protokół otwarcia ofert - "Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Chmielnej w Kończycach Małych"
04.06.2018 10:00 IR- P 08/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa OSP w Kończycach Małych - przebudowa sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
04.06.2018 09:23 IR.271.7.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa oświetlenia na terenie Gminy Zebrzydowice"
01.06.2018 10:53 IR.271.10.2018 Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do wymogów ppoż - przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej
30.05.2018 10:39 IR.271.9.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
30.05.2018 09:30 IR.271.8.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Chmielnej w Kończycach Małych
28.05.2018 12:45 IR.271.8.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Chmielnej w Kończycach Małych
28.05.2018 11:58 IR- P 07/2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Zebrzydowicach – „Ośrodek Zdrowia”"
25.05.2018 11:53 IR.271.7.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa oświetlenia na terenie Gminy Zebrzydowice"
24.05.2018 15:13 IR.271.9.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
23.05.2018 12:55 IR- P 07/2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Zebrzydowicach – „Ośrodek Zdrowia”"
23.05.2018 08:35 IR- P 06/2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Nasadzenia i pielęgnacja krzewów i bylin ozdobnych o niskim wzroście na terenie parkingu w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna