Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.04.2017 13:27 IR.271.7.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Marklowicach Górnych
10.04.2017 10:38 IR.271.6.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja budynku szkoły w Kończycach Małych
04.04.2017 13:24 IR- P 03/2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Kaczyce i Kończyce Małe
04.04.2017 13:23 IR- P 02/2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Zebrzydowice i Marklowice Górne
04.04.2017 12:25 IR.271.3.2017 Ogłoszenie o wyborze oferty - "Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Marklowicach Górnych"
04.04.2017 12:25 IR.271.4.2017 Ogłoszenie o wyborze oferty - "Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
03.04.2017 12:05 IR.271.1.2017 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach"
30.03.2017 12:28 2/2017 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię
30.03.2017 10:57 IR- P 1/2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Jagodowej w Zebrzydowicach"
28.03.2017 14:06 IR.271.4.2017 Protokół otwarcia ofert - "Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
27.03.2017 13:26 IR.271.5.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2624S - ul. Sobieskiego w Kaczycach - II etap
27.03.2017 10:02 IR- P 1/2017 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Jagodowej w Zebrzydowicach"
23.03.2017 11:36 IR- P 1/2017 Protokół otwarcia ofert - "Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Jagodowej w Zebrzydowicach"
22.03.2017 10:17 1/2017 GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"
21.03.2017 14:22 IR.271.1.2017 Protokół otwarcia ofert - "Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach"
20.03.2017 13:21 1/2017 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"
16.03.2017 12:20 IR.271.3.2017 Protokół otwarcia ofert - "Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Marklowicach Górnych"
15.03.2017 12:19 IR.042.06.05.4.2016 Zapytanie ofertowe na usługę instruktora do zajęć Aqua dla dzieci, organizowanych na basenie w Zebrzydowicach
14.03.2017 14:14 IR- P 1/2017 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Jagodowej w Zebrzydowicach"
13.03.2017 09:37 IR.271.1.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna