Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.03.2017 11:36 IR- P 1/2017 Protokół otwarcia ofert - "Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Jagodowej w Zebrzydowicach"
22.03.2017 10:17 1/2017 GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"
21.03.2017 14:22 IR.271.1.2017 Protokół otwarcia ofert - "Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach"
20.03.2017 13:21 1/2017 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"
16.03.2017 12:20 IR.271.3.2017 Protokół otwarcia ofert - "Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Marklowicach Górnych"
15.03.2017 12:19 IR.042.06.05.4.2016 Zapytanie ofertowe na usługę instruktora do zajęć Aqua dla dzieci, organizowanych na basenie w Zebrzydowicach
14.03.2017 14:14 IR- P 1/2017 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Jagodowej w Zebrzydowicach"
13.03.2017 09:37 IR.271.1.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach
10.03.2017 11:39 IR.271.4.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
08.03.2017 13:32 1/2017 GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię.
01.03.2017 10:49 IR.271.1.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach
28.02.2017 12:33 IR.271.3.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Marklowicach Górnych
23.02.2017 13:43 1/2017 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię.
14.02.2017 15:05 IR.271.1.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach
30.01.2017 15:36 IR.271.1.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach
12.01.2017 11:30 Harmonogram Planowanych Przetargów w 2017 r.
11.01.2017 13:34 GZWiK Harmonogram Planowanych Przetargów w 2017 r.
05.01.2017 13:57 IR.271.11.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r."
03.01.2017 13:04 4/2016 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice"
28.12.2016 11:27 IR-P 14/2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice"

1 2 3 4 5 6 następna