Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.09.2017 10:38 IR.271.20.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Odtworzenia odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
19.09.2017 14:15 IR.271.17.2017 Protokół otwarcia ofert - "Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych"
18.09.2017 14:08 IR.271.18.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Gmina Zebrzydowice: Żelazny szlak rowerowy
14.09.2017 09:53 IR.271.17.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych
08.09.2017 11:05 IR.271.15.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Gmina Zebrzydowice: Żelazny szlak rowerowy" - UNIEWAŻNIENIE
07.09.2017 12:25 IR.271.17.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych
07.09.2017 10:44 IR.271.16.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa miejsca do zawracania autobusów przy drodze powiatowej 2624S – ul. Sobieskiego w Kaczycach"
04.09.2017 14:25 IR.271.18.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Gmina Zebrzydowice: Żelazny szlak rowerowy
04.09.2017 10:38 IR.271.16.2017 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa miejsca do zawracania autobusów przy drodze powiatowej 2624S – ul. Sobieskiego w Kaczycach"
01.09.2017 12:16 IR.271.13.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Groblowej w Zebrzydowicach"
01.09.2017 12:03 IR.271.14.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Rozbudowa parkingu wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania ul. Staropolskiej z ul. Myśliwską w Kończycach Małych
30.08.2017 12:19 IR.271.16.2017 Protokół otwarcia ofert - "Budowa miejsca do zawracania autobusów przy drodze powiatowej 2624S – ul. Sobieskiego w Kaczycach"
29.08.2017 12:36 P GZWiK 01/2017 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - "Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie"
29.08.2017 11:49 IR.271.13.2017 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Groblowej w Zebrzydowicach"
29.08.2017 10:39 P GZWiK 01/2017 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie"
29.08.2017 09:52 IR.271.14.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Rozbudowa parkingu wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania ul. Staropolskiej z ul. Myśliwską w Kończycach Małych"
23.08.2017 10:33 IR.271.15.2017 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Zebrzydowice: Żelazny szlak rowerowy"
22.08.2017 09:36 IR.271.14.2017 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Rozbudowa parkingu wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania ul. Staropolskiej z ul. Myśliwską w Kończycach Małych"
21.08.2017 13:18 IR.271.15.2017 Protokół otwarcia ofert - "Gmina Zebrzydowice: Żelazny szlak rowerowy"
18.08.2017 11:48 IR.271.16.2017 Obowiązujący wzór umowy - Budowa miejsca do zawracania autobusów przy drodze powiatowej 2624S – ul. Sobieskiego w Kaczycach

1 2 3 4 5 6 następna