Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2006 14:47 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko pracy: inspektor w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - kontrola wewnętrzna - 1/2 etatu
05.07.2006 14:46 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko pracy: młodszy referent w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
21.06.2006 14:44 Procedura zakończona - Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko pracy:podinspektor w Urzędzie Gminy Zebrzydowice-Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych
05.04.2006 13:52 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy : ZASTĘPCA KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZEBRZYDOWICACH
29.03.2006 16:43 GZWIK/FKA/1100/12/2006 Lista kandydatów spełniających formalne wymagania w naborze na wolne stanowisko pracy: ZASTĘPCA KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  W ZEBRZYDOWICACH
10.03.2006 12:50 Ogłoszenie Kierownika GZWiK w Zebrzydowicach o naborze na wolne stanowisko pracy: ZASTĘPCA KIEROWNIKA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZEBRZYDOWICACH
24.01.2006 09:04 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko starszy referent Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
12.01.2006 16:07 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy : samodzielny referent Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
12.01.2006 16:06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy : inspektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
12.01.2006 16:05 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: zastępca kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
10.01.2006 12:00 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
06.01.2006 10:22 Informacja o unieważnieniu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru kandydata na stanowisko starszego referenta GOPS Zebrzydowice oraz lista zakwalifikowanych po ponownym rozpatrzeniu
05.01.2006 14:48 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko głównego księgowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
22.12.2005 12:04 GOPS - 1110/2/05 Lista kandydatów spełniających formalne wymagania w naborze na wolne stanowisko pracy: Starszy referent Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
22.12.2005 12:03 GOPS - 1110/1/05 Lista kandydatów spełniających formalne wymagania w naborze na wolne stanowisko pracy: Księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
16.12.2005 14:57 ORO.1130-5/2005 Lista kandydatów spełniających formalne wymagania w naborze na wolne stanowisko pracy: Samodzielny referent Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
16.12.2005 14:56 ORO.1130-4/2005 Lista kandydatów spełniających formalne wymagania w naborze na wolne stanowisko pracy: Inspektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
16.12.2005 14:55 ORO.1130-3/2005 Lista kandydatów spełniających formalne wymagania w naborze na wolne stanowisko pracy: Zastępcy Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
29.11.2005 16:23 ORO.1130-2/05 Lista kandydatów spełniających formalne wymagania w naborze na wolne stanowisko pracy: GŁÓWNY KSIĘGOWY GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZEBRZYDOWICACH
29.11.2005 16:21 Ogłoszenie Kierownik GOPS w Zebrzydowicach o naborze na wolne stanowisko pracy: STARSZY REFERENT W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZEBRZYDOWICACH (1/2 ETATU)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna