Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2016 12:06 PR.6220.12.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniej niż 10 m3/h (studnia wiercona SW-12 zlokalizowana na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych w Kończycach Małych przy ul. Myśliwskiej - dz. nr 253/4)"
04.07.2016 14:19 Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
01.07.2016 12:07 Pasaż handlowy - wynajęcie boksów i stanowisk handlowych
01.07.2016 11:55 Wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia
27.06.2016 07:55 Otwarty konkurs ofert - organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
24.06.2016 11:18 Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2016 r.
21.06.2016 12:14 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 28 czerwca 2016 r.
21.06.2016 11:11 WOOŚ.4201.1.2012.AS2.19 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
20.06.2016 13:36 PR.6220.7.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Asnyka i Sadowej w Zebrzydowicach"
14.06.2016 14:43 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 27 czerwca 2016 r.
14.06.2016 14:38 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 23 czerwca 2016 r.
14.06.2016 14:34 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 21 czerwca 2016 r.
03.06.2016 09:39 Wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
02.06.2016 11:00 PR.6220.3.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Bławatkowej w Kończycach Małych"
01.06.2016 13:27 PR.6220.2.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach"
31.05.2016 11:35 PR.6220.12.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia "Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniej niż 10 m3/h..."
30.05.2016 14:46 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej.
30.05.2016 14:45 Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice
30.05.2016 14:35 Otwarty konkurs ofert - organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice
25.05.2016 11:03 PR.6220.7.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia - "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Asnyka i Sadowej w Zebrzydowicach"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna