Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.08.2016 11:12 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej
10.08.2016 14:15 Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy”
08.08.2016 14:21 Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami ...
08.08.2016 10:19 WOOŚ.4201.1.2012.AS2.25 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
08.08.2016 09:58 WOOŚ.4201.1.2012.AS2.23 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
01.08.2016 15:06 Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
29.07.2016 10:25 Wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
29.07.2016 08:40 Laur Srebrnej Cieszynianki - zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia
27.07.2016 10:40 IFXIII.747.17.2016 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
26.07.2016 13:48 WOOŚ.442.2.2014.EJ.4 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
19.07.2016 13:00 Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy w dniu 26 lipca 2016 r.
06.07.2016 12:06 PR.6220.12.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniej niż 10 m3/h (studnia wiercona SW-12 zlokalizowana na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych w Kończycach Małych przy ul. Myśliwskiej - dz. nr 253/4)"
04.07.2016 14:19 Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
01.07.2016 12:07 Pasaż handlowy - wynajęcie boksów i stanowisk handlowych
01.07.2016 11:55 Wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia
27.06.2016 07:55 Otwarty konkurs ofert - organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
24.06.2016 11:18 Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2016 r.
21.06.2016 12:14 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 28 czerwca 2016 r.
21.06.2016 11:11 WOOŚ.4201.1.2012.AS2.19 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
20.06.2016 13:36 PR.6220.7.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Asnyka i Sadowej w Zebrzydowicach"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna