Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2016 14:45 Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice
30.05.2016 14:35 Otwarty konkurs ofert - organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice
25.05.2016 11:03 PR.6220.7.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia - "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Asnyka i Sadowej w Zebrzydowicach"
18.05.2016 11:36 Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy w dniu 24 maja 2016 r.
18.05.2016 09:20 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
13.05.2016 16:42 Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
13.05.2016 11:29 Otwarty konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania - ROZSTRZYGNIĘCIE
12.05.2016 15:09 PR.6733.1.10.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Ścieżka rowerowa "Żelazny szlak rowerowy" w Zebrzydowicach
06.05.2016 12:08 PR.6220.3.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Bławatkowej w Kończycach Małych
06.05.2016 12:03 PR.6220.2.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach
29.04.2016 10:31 Wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia
29.04.2016 08:21 Uroczystości Konstytucji 3 maja
21.04.2016 16:35 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji doraźnej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 26 kwietnia 2016 r.
21.04.2016 12:20 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 28 kwietnia 2016 r.
15.04.2016 09:16 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 27 kwietnia 2016 r.
13.04.2016 15:27 PR.6733.1.3.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Ścieżka rowerowa "Żelazny szlak rowerowy" w Zebrzydowicach
13.04.2016 12:52 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania przedstawicieli reprezentujących ich w komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania
13.04.2016 10:44 WOOŚ.4201.1.2012.AS2.17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
12.04.2016 12:02 Propozycje zadań publicznych na 2016 rok
05.04.2016 13:34 SG.0050.66.15.2016 Otwarty konkursu na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2016 w zakresie edukacji, oświaty i wychowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna