Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.08.2017 11:15 OS-RG.7440.3.2017 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego - wydanie opinii
03.08.2017 13:12 Wykaz lokali i nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
25.07.2017 14:47 OS-RG.7440.3.2017 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
17.07.2017 09:22 PR.6220.3.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Posadowienie instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki 120/90 w Kaczycach w gminie Zebrzydowice"
04.07.2017 14:20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
04.07.2017 08:27 WOOŚ.423510.2016.KC.4 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
26.06.2017 11:18 Informacja dotycząca obowiązku oznaczania numerem porządkowym budynków
21.06.2017 12:11 Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2017 r.
19.06.2017 15:24 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 26 czerwca 2017 r.
16.06.2017 09:55 Konsultacje wzorów kart do głosowania
13.06.2017 13:28 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 20 czerwca 2017 r.
09.06.2017 11:44 Otwarty konkurs ofert – organizacja wyjazdu rekreacyjno - sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
09.06.2017 11:36 Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
09.06.2017 11:20 Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy” - ROZSTRZYGNIĘCIE
22.05.2017 12:50 IFXIII.747.10.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji "Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice – Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice Dziedzice) – (Zebrzydowice) – granica państwa (z Czechami)"
18.05.2017 14:21 Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy w dniu 25 maja 2017 r.
16.05.2017 11:08 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
15.05.2017 13:15 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Społecznej i Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 22 maja 2017 r.
11.05.2017 14:25 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
11.05.2017 10:26 Otwarty konkurs ofert – organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna