Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.09.2016 13:39 Ogłoszenie - Oferta Pracy
30.09.2016 12:55 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
23.09.2016 09:56 Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy w dniu 29 września 2016 r.
20.09.2016 11:19 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 26 września 2016 r.
14.09.2016 11:39 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 22 września 2016 r.
14.09.2016 11:33 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 21 września 2016 r.
14.09.2016 10:57 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 14 września 2016 r.
13.09.2016 10:48 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej
09.09.2016 13:04 Informacja Starosty Cieszyńskiego
09.09.2016 12:35 Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy”
09.09.2016 11:19 Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy” - Unieważnienie
02.09.2016 12:05 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
31.08.2016 13:57 IFXIII.747.17.2016 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
31.08.2016 12:52 WOOŚ.422.2.2016.EJ.1 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
25.08.2016 13:08 Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy w dniu 1 września 2016 r.
24.08.2016 08:23 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 31 sierpnia 2016 r.
24.08.2016 08:18 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 30 sierpnia 2016 r.
24.08.2016 08:14 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 30 sierpnia 2016 r.
23.08.2016 12:10 Aktywny Senior na Granicy
22.08.2016 11:32 PR.6220.12.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniej niż 10 m3/h (studnia wiercona SW-12 zlokalizowana na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych w Kończycach Małych przy ul. Myśliwskiej - dz. nr 253/4)"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna