Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.09.2016 12:05 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
31.08.2016 13:57 IFXIII.747.17.2016 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
31.08.2016 12:52 WOOŚ.422.2.2016.EJ.1 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
25.08.2016 13:08 Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy w dniu 1 września 2016 r.
24.08.2016 08:23 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 31 sierpnia 2016 r.
24.08.2016 08:18 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 30 sierpnia 2016 r.
24.08.2016 08:14 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 30 sierpnia 2016 r.
23.08.2016 12:10 Aktywny Senior na Granicy
22.08.2016 11:32 PR.6220.12.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniej niż 10 m3/h (studnia wiercona SW-12 zlokalizowana na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych w Kończycach Małych przy ul. Myśliwskiej - dz. nr 253/4)"
11.08.2016 11:12 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej
10.08.2016 14:15 Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy”
08.08.2016 14:21 Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami ...
08.08.2016 10:19 WOOŚ.4201.1.2012.AS2.25 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
08.08.2016 09:58 WOOŚ.4201.1.2012.AS2.23 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
01.08.2016 15:06 Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
29.07.2016 10:25 Wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
29.07.2016 08:40 Laur Srebrnej Cieszynianki - zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia
27.07.2016 10:40 IFXIII.747.17.2016 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
26.07.2016 13:48 WOOŚ.442.2.2014.EJ.4 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
19.07.2016 13:00 Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy w dniu 26 lipca 2016 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna