Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.08.2017 10:50 Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2017 r.
23.08.2017 13:52 Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
21.08.2017 14:11 Laur Srebrnej Cieszynianki - zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia
21.08.2017 11:29 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 28 sierpnia 2017 r.
17.08.2017 13:51 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 22 sierpnia 2017 r.
17.08.2017 13:28 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 24 sierpnia 2017 r.
16.08.2017 12:37 WO.120.43.2017 Zarządzenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostek ewidencyjnych
08.08.2017 11:15 OS-RG.7440.3.2017 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego - wydanie opinii
03.08.2017 13:12 Wykaz lokali i nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
25.07.2017 14:47 OS-RG.7440.3.2017 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
17.07.2017 09:22 PR.6220.3.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Posadowienie instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki 120/90 w Kaczycach w gminie Zebrzydowice"
04.07.2017 14:20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
04.07.2017 08:27 WOOŚ.423510.2016.KC.4 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
26.06.2017 11:18 Informacja dotycząca obowiązku oznaczania numerem porządkowym budynków
21.06.2017 12:11 Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2017 r.
19.06.2017 15:24 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 26 czerwca 2017 r.
16.06.2017 09:55 Konsultacje wzorów kart do głosowania
13.06.2017 13:28 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 20 czerwca 2017 r.
09.06.2017 11:44 Otwarty konkurs ofert – organizacja wyjazdu rekreacyjno - sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
09.06.2017 11:36 Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna