Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2009 08:54 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2008 rok (z rozłożeniami spłat podatku na raty i umorzeniami podatków)
12.11.2008 14:42 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2008 r.
29.08.2008 14:14 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2008 r.
30.04.2008 11:17 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2007 rok (z rozłożeniami spłat podatku na raty i umorzeniami podatków)
30.04.2008 06:33 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2008 r.
15.04.2008 15:35 PR 72243/R/kor/14/08 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice przeznaczonych do wydzierżawienia
10.04.2008 10:46 Zawiadomienie Wójta Gminy HAŻLACH o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie mostu na cieku wodnym Pielgrzymówka ..
08.04.2008 11:04 PR.71442-1/08 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wynajęcia na cele handlowo - usługowe
26.02.2008 13:56 PR 72243/R/kor/3/08 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne
18.12.2007 13:44 Opinie RIO: o prognozie kwoty długu i o możliwości sfinansowanie deficytu
30.10.2007 15:48 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2007 r.
13.08.2007 15:32 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2007 r.
28.05.2007 14:11 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2007 r.
28.05.2007 14:10 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2006 rok
04.04.2007 13:09 PR.76241- 3/8/06/07 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali spr
23.03.2007 10:06 PR.76241- 5/67/06/07 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" "Remont istniejącej stacji paliw płynnych PKN OR
28.09.2006 14:21 PR.76241- 4/4/06 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ...
28.09.2006 09:48 PR.72241-1/06 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność i pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do zbycia w drodze sprzeda
08.09.2006 13:51 PR.72241/1-5/06 Ogłoszenie o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości, będących własnością Gminy Zebrzydowice
02.08.2006 10:18 PR.76241- 5/5/06 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ...

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna