Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.08.2017 13:12 Wykaz lokali i nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
17.07.2017 09:22 PR.6220.3.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Posadowienie instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki 120/90 w Kaczycach w gminie Zebrzydowice"
04.07.2017 14:20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
09.06.2017 11:44 Otwarty konkurs ofert – organizacja wyjazdu rekreacyjno - sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
09.06.2017 11:36 Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
09.06.2017 11:20 Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy” - ROZSTRZYGNIĘCIE
16.05.2017 11:08 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
11.05.2017 14:25 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
11.05.2017 10:26 Otwarty konkurs ofert – organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice
11.05.2017 09:59 Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice
11.05.2017 08:33 Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy”
31.03.2017 10:36 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu oraz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
23.03.2017 09:11 Propozycje zadań publicznych na 2017 rok
14.03.2017 14:56 Wykaz boksów handlowych oraz stanowisk handlowych
15.02.2017 13:16 Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach
30.01.2017 09:39 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia
28.12.2016 11:33 PR.6220.18.7.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do produkcji perlitu zlokalizowanej przy ul. Morcinka 17 w Kaczycach, gmina Zebrzydowice"
23.12.2016 10:16 Darmowa Pomoc Prawna
23.12.2016 09:42 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
15.12.2016 12:58 Otwarty konkurs ofert - dowóz 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne - ROZSTRZYGNIĘCIE

1 2 3 4 5 6 następna