Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.03.2018 14:41 Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia oraz wynajmu
05.03.2018 12:21 Propozycje zadań publicznych na 2018 rok
02.03.2018 10:28 Wykaz boksów handlowych, stanowisk handlowych oraz wolnych lokali użytkowych
23.02.2018 13:34 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
06.02.2018 13:34 Zawiadomienie Wójta Gminy Zebrzydowice
17.01.2018 14:41 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
09.01.2018 11:52 SG.0050.185.50.2017 Otwarty konkurs ofert - dowóz 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne - ROZSTRZYGNIĘCIE
04.01.2018 13:47 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
07.12.2017 14:26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
30.11.2017 16:40 Otwarty konkurs ofert - dowóz 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
30.11.2017 15:15 Dowóz 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
23.11.2017 15:07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
10.11.2017 09:47 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice
06.11.2017 13:32 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
29.09.2017 13:09 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia
28.09.2017 11:32 SG.0050.123.36.2017 Otwarty konkurs ofert - wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - ROZSTRZYGNIĘCIE
05.09.2017 14:17 PR.6226.4.1.2017 Nabór wniosków - wymiana kotłów C.O. w 2017 r.
01.09.2017 08:10 Otwarty konkurs ofert – wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
31.08.2017 22:41 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
23.08.2017 13:52 Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

1 2 3 4 5 6 następna