wersja do wydruku Piotr Gęsior 28.09.2017 12:27

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej"

Zebrzydowice, dnia  28.09.2017  r.

IR.271.17.2017

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. „Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej” wybrano ofertę firmy:

Część I – ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną:
INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group II oddział Katowice
40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29 – cena oferty  153.662,00 zł

Część II – ubezpieczenia komunikacyjne:
COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń SA  Vienna Insurance Group
Warszawa Al. Jerozolimskie 162
Koresp. 40-286  Katowice ul. Floriana 15  – cena oferty  59.655,00 zł

Część III – ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej:
COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń SA  Vienna Insurance Group
Warszawa Al. Jerozolimskie 162
Koresp. 40-286  Katowice ul. Floriana 15  – cena oferty  9.198,00 zł

Kryteria oceny ofert :

  • cena - waga 60 %
  • postanowienia dodatkowe / fakultatywne / - waga 40 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  UNIQA TU SA Przedstawicielstwo Generalne w Katowicach
40-203  Katowice ul. Roździeńskiego 188 B
Część I  -  nie złożono oferty
Część II - nie złożono oferty
Część III - przyznana łączna punktacja – 73,72 pkt / 39,72 pkt + 34 pkt /
 
Oferta nr 2.  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group II oddz. Katowice
40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29
Część I -  przyznana łączna punktacja – 79,00 pkt / 60,0 pkt + 19,0 pkt /
Część II - nie złożono oferty
Część III - nie złożono oferty
 
Oferta nr 3.  CONCORDIA POLSKA TUW Oddz. Katowice
40-923  Katowice ul. Mickiewicza 29
Część I - nie złożono oferty
Część II - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 6 – zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu / w formularzu cenowym brak określenia wskaźnika % za cały okres ubezpieczenia 36 m-cy przy ubezpieczeniu AC /
Część III - przyznana łączna punktacja – 44,04 pkt / 44,04 pkt + 0 /
 
Oferta nr 4.  COMPENSA TU SA Vienna Insurance Group
Warszawa  Al. Jerozolimskie 162
Koresp.  40-286 Katowice ul.  Floriana 15
Część I - nie złożono oferty
Część II - przyznana łączna punktacja - 94,00 pkt / 60 pkt + 34 pkt /
Część III - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 60 pkt + 40 pkt /


 

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.09.2017 12:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż