wersja do wydruku Piotr Gęsior 28.09.2017 11:32

Otwarty konkurs ofert - wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - ROZSTRZYGNIĘCIE

Zarządzenie nr SG.0050.123.36.2017
Wójta Gminy Zebrzydowice
 z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

     Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr z 2016r., poz. 446 z póżn zm.),  art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z  2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

§ 1

  1. Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych wybierając ofertę złożoną przez Parafię pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zebrzydowicach, na realizację w okresie od 01 października 2017r. do 31 grudnia 2017 r. zadania publicznego pod tytułem „Grupa Integracyjna Stokrotki” z przeznaczeniem kwoty 4.000 zł na sfinansowanie realizacji zadania.
     
  2. Dokonanie wyboru oferty uzasadniam osiągnięciem przez nią wystarczającej punktacji.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Otwarty konkurs ofert - wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - ROZSTRZYGNIĘCIE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.09.2017 11:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż