wersja do wydruku Sylwia Hernas 25.08.2017 10:50

Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

W dniu 31 sierpnia 2017 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Zebrzydowice

Tematem posiedzenia jest:

 1. Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
  • zmiany budżetu na 2017 rok,
  • zawarcia porozumienia o współpracy z Miastem Jastrzębie Zdrój, Gminą Godów, Miastem Statutowym Karviná, Gminą Petrovice u Karviné, Gminą Zebrzydowice w ramach projektu planowanego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  • uchwalenia regulaminu korzystania z dziedzińca zamkowego oraz terenów wokół zamku w Kończycach Małych,
  • przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 - 2022,
  • przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne jednostki w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zebrzydowice,
  • przyjęcia dokumentu: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Zebrzydowice na lata 2017 - 2023,
  • zmiany uchwały Nr XIX/183/16 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zebrzydowice oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla stanowisk nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
  • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zebrzydowice,
  • rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje
 5. Wolne wnioski i informacje.


 

  Przewodniczący
Rady Gminy Zebrzydowice
 
Henryk Franek


 

Zapraszamy do udziału w posiedzeniu

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.08.2017 10:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż