wersja do wydruku Sylwia Hernas 18.05.2017 14:21

Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy w dniu 25 maja 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

W dniu 25 maja 2017 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Zebrzydowice

Tematem posiedzenia jest:

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,
  • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zebrzydowice za 2016 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Kultury Zebrzydowicach za 2016 rok, dla którego Gmina Zebrzydowice jest organizatorem,
  • zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach za 2016 rok, dla której Gmina Zebrzydowice jest organizatorem,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
  • zmiany budżetu na 2017 rok,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
  • powierzenia Wójtowi Gminy Zebrzydowice uprawnień w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Zebrzydowice,
  • ustalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice,
  • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • zmiany uchwały Nr XXXIII/341/14 z dnia 27 lutego 2014r. dot. określenia zasad i tryb udzielania przez Gminę Zebrzydowice dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania,
  • zmiany uchwały Nr XXV/244/17 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/341/14 z dnia 27 lutego 2014r. dot. określenia zasad i tryb udzielania przez Gminę Zebrzydowice dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania,
  • zmiany uchwały Nr XXV/256/17 z dnia 30 marca 2017r. dot. funduszu sołeckiego.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje
 4. Wolne wnioski i informacje.
  Przewodniczący
Rady Gminy Zebrzydowice
 
Henryk Franek

Zapraszamy do udziału w posiedzeniu

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy w dniu 25 maja 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.05.2017 14:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż