wersja do wydruku Sylwia Hernas 03.04.2017 12:05

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach"

Zebrzydowice, dnia  03.04.2017  r.

IR.271.1.2017

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach" wybrano ofertę firmy:

  REMONT-EX Sp. z o.o.
Rybnik ul. Larysza 11


Cena oferty - 711.990,68 zł w tym podatek VAT w wysokości 53.337,27 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 5 lat

Kryteria oceny ofert :
- cena - 60 %
- okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 40 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  TOMBUD Sp. z o.o.
Katowice ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9 - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / brak w kosztorysie ofertowym wyceny rozdziału dot. odpowiedzi na zapytania, braki pozycji kosztorysowych, w pozostałych pozycjach zmienione obmiary i opisy pozycji w stosunku do przedmiaru, w formularzu ofertowym błąd w cenie - cena netto + VAT wyższa od ceny brutto. /.  
Oferta nr 2.  PPUH SKID Sp. z o.o.
Pawłowice ul. Polna 16 - przyznana łączna punktacja - 83,67 pkt / 43,67 pkt + 40,0 pkt /  
Oferta nr 3.  Przedsiębiorstwo Budowlane EKOBUD Sp. J. Tomasz i Krzysztof Staszek
Goczałkowice Zdrój ul. PCK 22 E - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w kosztorysie ofertowym brak pozycji dot. deskowania połaci dachowych z tarcicy nasyconej - odp. na zapytania z dnia 03.03.2017 r, w opisach pozycji kosztorysowych pominięcie wskazania klasy betonu /  
Oferta nr 4.  REMONT-EX Sp. z o.o.
Rybnik ul. Larysza 11 - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 60,0 pkt + 40,0 pkt /  

 

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.04.2017 12:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż