wersja do wydruku Sylwia Hernas 23.03.2017 10:54

Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy w dniu 30 marca 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

W dniu 30 marca 2017 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Zebrzydowice

Tematem posiedzenia jest:

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
  • zmiany budżetu na 2017 rok,
  • przekazania środków finansowych dla Policji,
  • udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,
  • zmiany uchwały Nr XXXIII/341/14 z dnia 27 lutego 2014r. dot. określenia zasad i tryb udzielania przez Gminę Zebrzydowice dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania,
  • zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na boks handlowy mieszczący się w tzw. "Pasażu handlowym",
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
  • powierzenia Wójtowi Gminy Zebrzydowice uprawnień w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Zebrzydowice,
  • uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
  • dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  • wskazania uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII w latach szkolnych 2017/2018 - 2022/2023,
  • określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Zebrzydowice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
  • określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zebrzydowice,
  • wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zebrzydowice w 2017 roku,
  • funduszu sołeckiego.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje
 4. Wolne wnioski i informacje.

 

  Przewodniczący
Rady Gminy Zebrzydowice
 
Henryk Franek


Zapraszamy do udziału w posiedzeniu

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy w dniu 30 marca 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.03.2017 10:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż